Zorgvervoer

ZCN is een landelijke organisatie die gespecialiseerd is in het organiseren, coördineren en uitvoeren van mobiliteitsdiensten. ZCN voert het zorgvervoer uit voor meerdere opdrachtgevers. Zorgvervoer is een van de grootste en belangrijkste pijlers van onze dienstverlening.

Bij zorgvervoer worden onze klanten vervoerd naar een ziekenhuis, huisarts of andere medische instelling. Om deze dienstverlening goed uit te voeren streven wij naar:

  • Waar mogelijk een vaste chauffeur voor de klant
  • Professionele en zorgzame chauffeurs
  • Klantgericht handelen door de klant te informeren over de status van de rit
  • Veilig, comfortabele en duurzame (rolstoel)taxi en (rolstoel)bussen.