Actueel #

Op deze pagina staan actuele meldingen die betrekking hebben op ons vervoer.

Online rit boeken #

COVID | Advies per 23 maart 2022 #

23.03.2022, 08:00 uur

Advies per 23 maart 2022.

De maatschappij keert langzaam weer terug naar 'normaal' en we verwelkomen u dan ook van harte in de taxi.
Voor het zieken-, Wmo- en leerlingenvervoer wordt er nog wel om extra aandacht en alertheid gevraagd en blijft het onderstaande advies van toepassing:

• gezondheidscheck voor aanvang van het vervoer;
• tijdens het vervoer (en bij in- en uitstappen) gebruik van een medisch mondneusmasker ten minste type II voor chauffeur en reizigers;
• groepen zo veel mogelijk in een vaste samenstelling vervoeren;
• ventilatie (luchtverversing) aanzetten, tijdens het vervoer;
• reinigen van oppervlakken die veel worden aangeraakt (zoals handgrepen, deurhendels).

Uiteraard blijven de algemene basisadviezen, zoals handen wassen, in de ellenbogen niezen en ventileren ook van toepassing.

Adviezen