Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid voor onze leveranciers en partners #

Als regiepartner in personenvervoer in de zorg en zakelijke markt staan wij midden in de samenleving. We hebben vaak te maken met een kwetsbare doelgroep. Wij voelen ons dan ook verantwoordelijk voor die samenleving waarbij de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie binnen onze organisatie blijft gewaarborgd.

Het informatiebeveiligingsbeleid van ZCN is erop gericht om zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen en behoeften van haar stakeholders en relevante wet- en regelgeving. Informatiebeveiliging is dan ook een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Om een goede balans tussen de belangen van deze stakeholders te creëren ligt de basis van ons managementsysteem voor informatiebeveiliging in de normen ISO 27001 en NEN7510.

Het doel van Informatiebeveiliging binnen ZCN is het leveren van een 100% beschikbare, integere en vertrouwelijke dienstverlening. Met een aantoonbaar niveau van informatiebeveiliging dat voldoet aan de relevante wetgeving, algemeen wordt geaccepteerd door haar (keten-)partners en er mede voor zorgt dat de kritische bedrijfsprocessen bij een calamiteit en incident voortgezet kunnen worden.

Alle leveranciers en partners van de organisatie, hebben de plicht om zich voor bovenstaand doel in te zetten en om de middelen die zij onder hun hoede hebben, te beschermen en elke vermoede inbreuk op de beveiliging meteen aan ZCN te melden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon binnen onze organisatie.

Opgesteld: 02092022. Versie: 1.2.