Cookieverklaring

ZCN maakt geen gebruik van cookies waarvoor toestemming vereist is. De website maakt gebruik van functionele cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Dit type cookies maakt een dusdanig beperkte inbreuk op de privacy, dat de privacywetgeving niet van toepassing is. Daarnaast maakt onze website gebruik van Google Analytics-cookies. ZCN heeft deze cookies privacy vriendelijk ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit betekent dat ZCN:

• Een verwerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
• Het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
• De optie ‘gegevens delen’ heeft uitgezet, en;
• Geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens is hier te vinden