Corona-virus

Laatste update: 4 februari 2021

ZCN informeert u hierbij over de ontwikkelingen rondom het Corona-virus. Ons uitgangspunt is het welzijn van onze reizigers, de medewerkers van onze relaties en onze eigen medewerkers en het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. Veilig en verantwoord taxi- en zorgvervoer staat voorop!

In het algemeen geldt: wees terughoudend in het gebruik van taxivervoer: reis alleen (indien mogelijk) en enkel als dit noodzakelijk is voor medische zorg, eerste levensbehoeften en/of het in stand houden van vitale processen. Draag een (chirurgisch) mondkapje in de taxi!

Wat is het beleid van ZCN?

ZCN volgt net als de andere (openbaar) vervoerders in Nederland de adviezen van het RIVM op en de aanbevelingen van de overheid met betrekking tot vervoer. Daarnaast volgen wij de protocollen van het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). De actuele stand van zaken kunt u vinden op de volgende websites.

RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

KNV:

https://www.knv.nl/coronaprotocollen/

Waar moet ik op letten als ik reis met ZCN?

Indien u reist met ZCN. Dan verzoeken wij u als reiziger of medewerker het volgende:

 • Neem altijd een (chirurgisch) mondkapje mee en draag deze tijdens het vervoer.
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg in een prullenbak.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter ( twee armlengtes) afstand van elkaar.

Welke richtlijnen moet ik hanteren?

 • Draag een chirurgisch mondkapje (Type II of type IIR) als u tot de risicogroep behoort.
 • Van belang is dat eventuele begeleiders geen klachten hebben en een chirurgisch mondkapje dragen.
 • Draag een niet medisch mondkapje als u niet tot de risicogroep behoort, of als u een begeleider bent uit hetzelfde huishouden/woongroep.
 • Houd afstand tot de chauffeur en medepassagiers en ga niet recht achter iemand zitten.
 • Stap zelf in en uit.
 • Ga zo ver mogelijk achterin zitten.
 • Doe zelf de veiligheidsgordel om.
 • Plaats bagage zelf in de kofferruimte of houd deze op schoot.

Hulp nodig bij één van deze richtlijnen? Vraag iemand uit uw vaste contactenkring die u kan helpen!

Zijn er verder aanvullende maatregelen nodig?

De adviezen van het RIVM leiden op dit moment niet tot aanvullende maatregelen. Het kan zijn dat ZCN op enig moment verdere (preventieve) maatregelen moet nemen omdat er nieuwe ontwikkelingen of adviezen van kracht zijn. Op dat moment zullen we onze relaties hier verder over informeren en dit bericht actualiseren.