Duurzaamheid

ZCN wil in de keten van het personenvervoer(rolstoel- en taxivervoer) een milieu bijdrage leveren, door het milieubelastende effect van de CO2 emissie door de voertuigen, zo veel mogelijk te beperken en of te compenseren.

ZCN investeert in duurzame mobiliteit door de inzet van emissievrije of groengas voertuigen en CO2 compensatie.

ZCN streeft als organisatie naar een zo hoog mogelijke uitvoering van duurzaamheid.