ZCN nieuwe partner ziekenvervoer voor Menzis #

Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) gaat de komende jaren het ziekenvervoer voor Menzis uitvoeren. De partijen hebben een contract voor ten minste 5 jaar getekend, dat per 1 januari 2022 …

21-10-2021

Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) gaat de komende jaren het ziekenvervoer voor Menzis uitvoeren. De partijen hebben een contract voor ten minste 5 jaar getekend, dat per 1 januari 2022 …

Het werkgebied voor het contracteren van ziekenvervoer is verdeeld in vier percelen. ZCN wordt in deze vier percelen de contractpartij voor Menzis. De ritten worden uitgevoerd door meer dan 100 lokale of regionale vervoerspartners. ZCN coördineert alle ritten. Het grootste gedeelte van de partners voeren het ziekenvervoer van Menzis al uit. Voor de meeste van onze verzekerden betekent dit dat zij in 2022 mogelijk door hetzelfde taxibedrijf vervoerd gaan worden. ZCN biedt keuzevrijheid en verzekerden kunnen eigen (andere) lokale vervoerspartners bij ZCN aandragen

Tevreden #

Uiteraard zijn beide partijen blij dat ze de komende jaren gaan samenwerken. “We hebben een succesvol inkooptraject doorlopen en zijn zeer tevreden met de uitkomsten”, zegt Johan Schotsman zorginkoper bij Menzis.

De klant centraal #

ZCN zal de komende jaren samen met Menzis en andere stakeholders blijven werken aan het verbeteren en vernieuwen van het ziekenvervoer met als doel het nog efficiënter te maken, meer gemak voor de klant te realiseren en een hogere klanttevredenheid. “Wij zetten de reiziger centraal en bieden een innovatief zorgaanbod op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, betaalbaarheid en tijdigheid”, aldus Marlies Meesters, directeur van ZCN.
Ook heeft ZCN veel aandacht voor de communicatie naar bijvoorbeeld mantelzorgers en zorginstellingen. Bijvoorbeeld wanneer er onverwachte verkeershinder is waardoor een verzekerde te laat dreigt te komen bij een afspraak. ZCN neemt dan contact op met de instelling zodat de zorgverlener weet dat de verzekerde onderweg is. ZCN richt een noodnummer op voor zorginstellingen, zodat ze altijd bereikbaar zijn in het geval van calamiteiten. ZCN besteedt veel aandacht aan de afhandeling van eventuele klachten. Ze hebben uitgebreide plannen voor het behouden en verder verbeteren van de klanttevredenheid en kiezen voor een proactieve aanpak bij onder andere herhalingsklachten.

Duurzaamheid #

Verder zet ZCN in op duurzaamheid. “We zijn onder de indruk van de concrete resultaten die dit oplevert en sluit aan bij de visie die Menzis heeft op duurzaamheid. Zo zal ZCN binnen 5 jaar 100% van de ritten voor Menzis volledig emissievrij uitvoeren”, zegt Schotsman.
Verder gaat ZCN jaarlijks voor een 10% lagere CO2-uitstoot. Ter compensatie van de uitstoot sluit ZCN zich, in overleg met Menzis, aan bij lokale duurzame initiatieven die een positieve impact hebben op mens, omgeving en de planeet.
Menzis liet in de beoordeling de kwaliteit van de geleverde zorg zwaar meewegen. De prijs speelde een beperktere rol.

Implementatie #

De komende maanden gaan ZCN en Menzis samen aan de slag met het inregelen van het nieuwe vervoersysteem, zodat we de kwaliteit van het ziekenvervoer kunnen voorzetten. Hierbij is het van groot belang dat we verzekerden die gebruik blijven of gaan maken goed en op tijd informeren. Dit geldt natuurlijk ook voor de zorgaanbieders en andere stakeholders, zoals patiënten- en belangenorganisaties.

Meer informatie #

Binnenkort vindt u hierover meer informatie op deze website. Mocht u nu al een dringende vraag hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar menzis@zcnvervoer.nl.

Boek direct uw rit #